Trening nastawiony na wyniki

Pomagam sprzedawcom zwiększyć efektywność, zapewniając środowisko optymalnego rozwoju aktualizowane na bieżąco.

Oferuję konsultacje i oceny skuteczności sprzedaży. Moje podejście jest oparte na współpracy. W procesie tworzenia najlepszych schematów działania koncentrujemy się na zapewnieniu właściwej działalności sprzedażowej i skutecznych dialogów z klientami. Pomagam Twojemu zespołowi poprawić wyniki sprzedażowe. Robimy to na trzy sposoby, aby stworzyć pętlę ciągłego uczenia się i podnoszenia efektywności:

  • Diagnozuję i oceniam potencjał oraz strukturę Twojego działu sprzedaży
  • Tworzę niestandardowe rozwiązania, które wykorzystują moje wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy z topowymi zespołami sprzedażowymi
  • Stymuluję zmianę zachowań poprzez narzędzia coachingowe i cyfrowe metody uczenia się

Elastyczne podejście

Szkolenie w zakresie efektywności sprzedaży zapewnia wszechstronne podejście do każdej części omawianego zagadnienia: definiowania, rozwijania, badania, wdrażania oraz wyciągania odpowiednich wniosków w celu uzyskania najbardziej optymalnego rozwiązania. Biorąc pod uwagę zakres programu nauczania i narzędzi, mogę pomóc pracując w sesjach 1:1 lub prowadząc warsztaty dla całego zespołu. Wszystko zależy od tego, co jest priorytetem w danym momencie?

  • Generowanie leadów?
  • Spójny proces sprzedaży?
  • Zarządzanie szansami?
  • Przydzielenie odpowiednich stanowisk w oparciu o naturalne Flow?
  • Ogólne umiejętności prowadzenia dialogu sprzedażowego?

Cokolwiek by to nie było, możemy wspólnie pomóc twoim sprzedawcom zwiększyć wydajność i uzyskać oczekiwane rezultaty. Cały proces dostosujemy do aktualnych trendów rynkowych, aby uzyskać rozwiązanie maksymalnie dopasowanie do prowadzonej przez Ciebie działaności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze mną już dziś.

Przejdź do paska narzędzi