Trening nastawiony na wyniki

Pomagam sprzedawcom zwiększyć efektywność, zapewniając środowisko optymalnego rozwoju aktualizowane na bieżąco.

Oferuję konsultacje i oceny skuteczności sprzedaży. Moje podejście jest oparte na współpracy. W procesie tworzenia najlepszych schematów działania koncentrujemy się na zapewnieniu właściwej działalności sprzedażowej i skutecznych dialogów z klientami. Pomagam Twojemu zespołowi poprawić wyniki sprzedażowe. Robimy to na trzy sposoby, aby stworzyć pętlę ciągłego uczenia się i podnoszenia efektywności:

  • Diagnozuję i oceniam potencjał oraz strukturę Twojego działu sprzedaży
  • Tworzę niestandardowe rozwiązania, które wykorzystują moje wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy z topowymi zespołami sprzedażowymi
  • Stymuluję zmianę zachowań poprzez narzędzia coachingowe i cyfrowe metody uczenia się

Elastyczne podejście

Szkolenie w zakresie efektywności sprzedaży zapewnia wszechstronne podejście do każdej części omawianego zagadnienia: definiowania, rozwijania, badania, wdrażania oraz wyciągania odpowiednich wniosków w celu uzyskania najbardziej optymalnego rozwiązania. Biorąc pod uwagę zakres programu nauczania i narzędzi, mogę pomóc pracując w sesjach 1:1 lub prowadząc warsztaty dla całego zespołu. Wszystko zależy od tego, co jest priorytetem w danym momencie?

  • Generowanie leadów?
  • Spójny proces sprzedaży?
  • Zarządzanie szansami?
  • Przydzielenie odpowiednich stanowisk w oparciu o naturalne Flow?
  • Ogólne umiejętności prowadzenia dialogu sprzedażowego?

Cokolwiek by to nie było, możemy wspólnie pomóc twoim sprzedawcom zwiększyć wydajność i uzyskać oczekiwane rezultaty. Cały proces dostosujemy do aktualnych trendów rynkowych, aby uzyskać rozwiązanie maksymalnie dopasowanie do prowadzonej przez Ciebie działaności. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze mną już dziś.