Stworzenie kultury ciągłego uczenia się

Organizowanie szkoleń sprzedażowych raz lub nawet kilka razy w roku i postrzeganie takiego programu jako mającego przenieść organizację na wyższy poziom nie jest już wystarczające. Firmy muszą tworzyć, rozwijać i utrzymywać kulturę ciągłego uczenia się, aby zwiększyć wydajność organizacji. Postępowe organizacje, które dostosowują się do silnej kultury ciągłego uczenia się, szybko okazują się znacznie lepsze od swoich rówieśników w kilku obszarach:

Bardziej prawdopodobne jest opracowanie nowych produktów i procesów 92%
Większa wydajność pracowników 52%
Lepsza reakcja na potrzeby klientów 53%

Partnerstwo mające na celu progresywny rozwój

Moim celem jest nawiązanie z Tobą współpracy, która zainspiruje Cię do pogłębiania wiedzy i korzystania z narzędzi, które pomagają zmieniać schematy zachowań, zwiększać efektywność Twojego biznesu i skupiać się na długoterminowej metodyce ciągłego doskonalenia. Mój model ciągłego uczenia się oparty jest na ponad 15-letnim doświadczeniu w pracy z jednymi z najlepszych zespołów sprzedażowych w Europie. 

Wierzę, że model ciągłego uczenia się zaczyna się od właściwego nastawienia, etyki pracy i prawdziwego zrozumienia własnych potrzeb oraz środowiska, w którym możesz się doskonalić w optymalny sposób. Zwracam szczególną uwagę na wszystkie etapy nauki – przed, w trakcie i po. Stale badam progres i identyfikuję możliwości ulepszenia, rozwoju i zastosowania pozyskanej wiedzy, aby pomóc Ci przenieść Twój biznes na wyższy poziom i osiągnąć możliwie najwyższy zwrot z inwestycji. Filary modelu ciągłego uczenia się obejmują:

Analiza

  • Zbiory danych i zaawansowana analityka stwarzają nowe, ogromne możliwości dla firm, ale odkryliśmy, że tylko 4% firm jest w stanie połączyć odpowiednich ludzi, narzędzia, dane i organizację, aby z tego w odpowiedni sposób skorzystać

Informacje o klientach

  • Klienci są źródłem prawdziwego wzrostu. Łączymy pogłębioną wiedzę o klientach z praktyczną wiedzą specjalistyczną w zakresie operacji i ekonomii, aby pomóc naszym klientom w tworzeniu zrównoważonego, organicznego wzrostu, aby pomóc Twojej firmie odnieść sukces.

Rozwój

  • W biznesie rozwój jest koniecznością, a nie opcją. Ale tylko jedna na dziesięć firm osiąga trwały, zyskowny wzrost. Strategia rozwoju stanowi sedno tego, co robię od 15 lat.

Kultura Organizacji

  • Pomagam firmom poprawić wyniki finansowe i sprawić, by ich organizacje były lepszymi miejscami pracy, upewniając się, że cały system organizacji jest dostosowany i skonfigurowany do realizacji celów firmy.

Wydajność

  • Całościowe i oparte na danych podejście pozwoli Twojej firmie osiągnąć pozycję lidera na rynku, wykorzystać mocne strony i działać na najwyższym poziomie wydajności, aby osiągnąć wiodące w branży wyniki.

Transformacja

  • Chociaż termin transformacja może oznaczać wiele rzeczy, definiujemy go w najbardziej dosłowny sposób: interdyscyplinarny wysiłek mający na celu zmianę finansowej, operacyjnej i strategicznej trajektorii firmy, z określonym celem, który ma przynieść zmieniające się wyniki.
Przejdź do paska narzędzi