Bio

Tomasz Solecki jest przedsiębiorcą, trenerem i konsultantem. Pomaga indywidualnym jednostkom i firmom uzyskać znaczny wzrost produktywności. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez dostarczanie narzędzi w czterech obszarach biznesu i życia osobistego: sprzedaży i marketingu, rozwoju i relacji, analizy i optymalizacji, przywództwa i zarządzania. Jako osobowość medialna i profesjonalny mówca potrafi skupić uwagę i zaangażować nawet najbardziej oporne umysły.

Jest autorem książki „Vantago” – która pokazuje szkołę życia w pełnym tego słowa znaczeniu. Brak wsparcia i wyboru, które popychały Tomasza niejednokrotnie w stronę Sukcesu w sposób, który nie od razu był przejrzysty i zrozumiały. 

Pracuje m.in. z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, sportowcami oraz setkami osób z całego świata. Wdraża projekty, konsultuje, prowadzi warsztaty i szkolenia. Sam jest współwłaścicielem dwóch dynamicznie rozwijającyh się firm: Creative Solutions i 4fitstudio. W 2008 roku otrzymał prestiżową nominację do nagrody menedżera roku w Londynie za za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie zarządzania  i rozwoju podlegających mu spółek. 

Z żoną Karoliną tworzy niesamowity tandem, który płynnie pokonuje wszystkie przeciwności w drodze do ustalonych celów. Jak sam powtarza: „Oboje z Karoliną jesteśmy bardzo mocnymi jednostkami, ale w duecie jesteśmy nie do zatrzymania!”.

Uwielbia dobrą kawę, dobre wino i ludzi z otwartymi umysłami. Dba o formę fizyczną i psychiczną odżywiając się w zgodzie z zasadą „Jesteś tym, co jesz”. Kilka godzin w tygodniu spędza w sali treningowej i nieustannie się uczy. Za swoje największe osiągnięcie życiowe uznaje zrozumienie, że życie wygląda dokładnie tak, jak tego chcemy pod warunkiem, że przyjmiemy pełną odpowiedzialność za swoje wyniki lub ich brak.

Nie toleruje wymówek. Posiada unikalną zdolność nawiązywania błyskawicznego kontaktu z ludźmi i przenoszenia organizacji na wyższy poziom. Jest konkretny, zaangażowany, wymagający i pełen dobrego humoru. Potrafi wprowadzić magiczną atmosferę i zainspirować do zmiany w ciągu zaledwie kilku chwil. Oczekuje zawsze najlepszego i najwyższych standardów. Jego wizją jest zbudowanie nowego obrazu przedsiębiorczości, w którym głównymi założeniami będzie: współpraca, wysoka etyka pracy oraz wspólny rozwój z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań.

Co mnie wyróżnia?

Firmy zorientowane na klienta budują wirtualny cykl, który nazywam kołem klienta. Pomagam firmom na każdym etapie rozwoju, opracowując niestandardowe rozwiązania i współpracując na wszystkich poziomach działalności.

  • Pomagam zrozumieć zachowania klientów
  • Pomagam przełamać bariery dla innowacji w Twojej firmie
  • Pomagam rozwiązać paradoks cenowy, aby umożliwić wzrost
  • Pomagam dopasować strategię marki do kluczowych celów
  • Pomagam firmom dbać o lojalnych klientów, którzy są bardziej rentowni

Moją misją jest zwiększanie wartości organizacji poprzez ludzi. Jak to robię? Poprzez przedefiniowanie kapitału ludzkiego oraz sposobu zarządzania nim, pomiaru i wysoce zaawansowanej optymalizacji procesów.

Moim celem jest nawiązanie z Tobą współpracy, która zainspiruje Cię do pogłębiania wiedzy i korzystania z narzędzi, które pomagają zmieniać schematy zachowań, zwiększać efektywność Twojego biznesu i skupiać się na długoterminowej metodyce ciągłego doskonalenia. Mój model ciągłego uczenia się oparty jest na ponad 15-letnim doświadczeniu w pracy z jednymi z najlepszych zespołów sprzedażowych w Europie. 

Opieram się na kulturze przywództwa i różnorodności, aby napędzać innowacje i wydajność. Sukcesy, które osiągam są odzwierciedleniem uczciwości mojego przywództwa i szczerej chęci budowania silnego fundamentu dla przyszłych liderów do kontynuowania tej tradycji.

Przejdź do paska narzędzi