Najczęściej zadawane pytania

Pomogłem kilkudziesięciu przedsiębiorstwom i  ponad 3.000 osób z całego świata osiągnąć znakomite wyniki. Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania przez osoby rozważające nawiązanie ze mną współpracy.

Który kurs jest dla mnie odpowiedni?

Nie wszyscy są świadomi miejsca, w którym się znajdują i co jest im potrzebne w danym momencie. Z mojego doświadczenia wynika, że odpowiedzialny za to jest głównie poziom spektrum mentalnego, na którym znajdujemy się obecnie. Nie musisz się martwić doborem najlepszych narzędzi i ustanowieniem priorytetów. Podczas coachingu i Mentoringu robię to ja, a jeżeli masz wątpliwości odnośnie tego, który kurs wybrać, to najprościej będzie wysłać do mnie zapytanie.

Jak możesz zaprojektować kurs, jeśli nie znasz mojej firmy?

Każda firma jest inna i ma inne potrzeby. Program treningowy pasujący do każdego (złoty środek) nie jest w moim stylu. Spotkam się z Tobą, aby poznać Twoją firmę. Dowiedzieć się, co robisz, jak działasz i przedyskutować Twoje wymagania szkoleniowe, abyśmy dokładnie zrozumieli, czego potrzebujesz. Następnie wspólnie zaprojektujemy specjalnie opracowany program rozwoju dla Twojej firmy, który spełni wymagania i przyniesie zakładane rezultaty. 

W jakiej dziedzinie się specjalizujesz?

Jestem dumny z mojej zdolności do szybkiego uczenia się podstaw praktycznie każdej branży lub technologii. Moje naturalne flow zawiera się w szeroko pojętej optymalizacji biznesu. NIezależnie od tego, z jaką specyfiką działalności mam do czynienia, zawsze potrafię dostosować moją wiedzę i wyciągnąć odpowiednie wnioski. W skład obsługiwanych przeze mnie dotychczas firm wchodzą podmioty zajmujące się m.in. szeroko pojętą ekologią, sprzedażą urządzeń medycznych, wdrażaniem usług IT, e-handlem, telekomunikacją, kształceniem na odległość/e-learningiem, sprzedażą nieruchomości, usługami finansowymi, ubezpieczeniami, oraz suplementacją. 

Biorąc to pod uwagę, uważam, że wartością, którą wnoszę do równania, nie jest wiedza branżowa – którą Twoja firma posiada już w wystarczającej ilości, ale  raczej zrozumienie tego, w jaki sposób z miejsca, w którym jesteś obecnie przenieść się na wyższy poziom.

Jak wygląda proces optymalizacji?

Każda firma jest wyjątkowa. Jednak niektóre dość powszechne kroki powtarzają się i obejmują:

  • Wstępna dyskusja, aby zrozumieć Twoje podstawowe potrzeby.
  • Zapoznanie się z dostępnymi materiałami (projekty biznesplanów, finanse, badania rynku, konkurenci itp.).
  • Opracowanie strategii i uzgodnienie wszystkich głównych elementów biznesplanu i modelu finansowego.
  • Dalsza dyskusja w celu wyjaśnienia szczegółów, uzgodnienia zakresu wpływu i opłat za implementację przygotowanych strategii
  • W razie potrzeby przeprowadzenie dodatkowych badań.
  • Przedstawienie i omówienie planu realizacji, aby upewnić się, że wszystkie strony zgadzają się co do wizji
  • Ustalenie poszczególnych checkpointów
  • Wdrożenie planu
  • Dokładne wyjaśnienie wprowadzonych schematów działania, żebyś mógł zaadoptować i ulepszać zastosowane rozwiązania w przyszłości

Co się dzieje po przeprowadzonym szkoleniu?

Zawsze otrzymujesz feedback w postaci informacji zwrotnej i oceny przeprowadzonego szkolenia, żebyś wiedział, w jaki sposób pomogłem Twoim pracownikom poprawić wyniki, i co wpłynęło na to, że lepiej wykonują swoją pracę. Mogę również zapewnić dalsze wsparcie w formie obserwacji pracy i coachingu lub mentoringu. 

Standardowo dla wszystkich uczestników moich programów szkoleniowych oferuję bezpłatny follow up w formie mailowej. Współpracuję również z Tobą w celu określenia przyszłych potrzeb szkoleniowych.

Jakie posiadasz kwalifikacje?

Od 15 lat z powodzeniem ulepszam pracę startupów, małych i średnich firm, oraz dużych przedsiębiorstw.  W 2008 roku otrzymałem prestiżową nominację do nagrody menedżera roku w Londynie za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie zarządzania  i rozwoju podlegających mi spółek. Od tego czasu przeszkoliłem ponad 3000 osób i zoptymalizowałem kilkadziesiąt firm. Sam posiadam dwie dynamicznie rozwijające się spółki i jestem w trakcie tworzenie trzeciej. Posiadam certyfikaty z dziedziny Negocjacji, Zarządzania i Marketingu, NLP oraz Coachingu. 

Przejdź do paska narzędzi